ekonomistyrning

Ekonomi

Utöver resor och logistisk så är det framför allt på ekonomiområdet som vi har vår styrka traditionellt sett. Inom industrin så spelar ekonomistyrning och ekonomisk strategi en oerhörd stark roll. Kanske var denna roll ännu starkare förr när strategier och planering kunde sträcka sig så långt som fem år framåt i tiden, men där är vi inte längre idag.

Idag krävs tvärtom en inbyggd snabbhet i organisationen för att kunna svara på omvärldens förväntningar och ägarnas avkastningskrav. Just in time var ett på sin tid revolutionerande koncept, och det bygger på en optimerad logistiskkedja. Problemet med JIT är att om kedjans svagaste länk brister, så brister också slutleveransen. Våra konsulter vet att också bygga in en ekonomisk och finansiell robusthet i Ert företags flöden så att Ni aldrig behöver stå med Svarte Petter.

Lån och finansiering

Utöver upparbetade kontakter på i princip samtliga av Sveriges större banker och finansinstitut, har vi lång erfarenhet av att förhandla kring finansieringsformer. Många företagare förhandlar ofta med banken i ett underläge (de behöver ju pengar) vilket gör att villkoren sällan blir optimala eller ens särskilt förmånliga. Det gör i sin tur att risken blir högre som ett resultat av den högre räntan – inte tvärtom!

Inte helt sällan stöter vi på företag som tagit en dyr företagskredit för att få ordning på kassaflödet. Har ert företag hamnat i en situation där företagskrediter inte är hållbara kan LogikGruppen hjälpa er med omförhandling till bättre företagslån. Skillnaden mellan företagskredit och företagslån är stor och företagslån är i regel bättre eftersom företagskrediter oftast har betydligt högre ränta än vad ett företagslån brukar vara.

Genom att se över er finansieringsbild kan vi ofta snabbt hitta förbättringsmöjligheter som gör att vi lättar upp både kassaflödet och utgiftsbilden. Självklart kan vi hjälpa Er att förhandla fram bryggfinansiering om vi anser att ni är ett turn around case.

Optimering av kassaflöden

Kassaflödesoptimering är en hel vetenskap i sig, och lyckligtvis har våra anslutna konsulter full koll på både teori och praktik. Det sägs ofta, med sanning, att det största hotet mot ett företag inte är ett negativt resultat utan ett negativt kassaflöde. Här kräver resoluta och snabba tag för att vända situationen!

I vissa fall handlar kassaflödesoptimering om att skära i personalstyrkan för att snabbt få likvida medel, men för det mesta handlar det om att skärskåda verksamhetens olika flöden och processer för att se var vi kan hålla i utgifter och snabbare få in intäkter.

Inte sällan resulterar detta också i ett väsentligt förbättrat resultat till följd av att avtal förhandlas om till mer fördelaktiga villkor inte bara tidsmässigt utan även ekonomiskt. Stora företag måste också enligt lag upprätta en kassaflödesanalys.

Mjuk ekonomistyrning

Mjuk ekonomistyrning handlar, till skillnad från de hårdare delarna som bara berör processer och nyckeltal, mer om människan. Vi kan leverera de bästa modellerna som finns, men om personalen inte är med på tåget för att implementera dem, så är de förgäves. Dessutom kan motiverad personal bidra med både effektivitet och idéer som ledning eller vi annars inte hade kunnat drömma om att komma på!

När vi arbetar med mjuk ekonomistyrning så handlar det ofta om att hjälpa Er att motivera Er personal att acceptera de förändringar i process och styrning som ofrånkomligen blir effekten av till exempel kassaflödesoptimering eller lageroptimering.

Omställningsprocesser kan vara mycket energikrävande och ju snabbare Ni kan gå från omställning till produktion och leverans desto snabbare kommer Ni, vet vi av erfarenhet, också att finna ekonomi i Ert förändringsarbete.

Intresserad av Logikgruppens tjänster?

Lär dig mer om oss eller kontakta oss direkt!