Management

Management, eller helt enkelt rätt och slätt företagsledning, är ett ämne med många discipliner. Utöver de många olika ledningsfunktionerna som alltid måste finnas på plats i ett tillverkande företag, finns också många nya roller som tillkommit på senare år.

Även mindre företag och legotillverkare upptäcker att de behöver någon som tar ansvar för marknadsföring och kundrelationer, och produktutveckling och innovation har också seglat upp som något många idag väljer att lägga stor vikt vid.

LogikGruppens konsulter har lång erfarenhet från ledande positioner inom näringslivet både i Sverige och internationellt, inte minst i Tyskland och i USA, och vet hur de kan injicera den erfarenheten och kunskapen i Er organisation. Vad behöver Ni just idag?

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling är ett brett område, men även om vi förstås erbjuder det så försöker vi att i mesta möjliga mån undvika "inspirationsföreläsningar" och andra typer av, i våra ögon meningslösa, aktiviteter. Dessa syftar nämligen nästan alltid till att inspirera och dra upp energinivåerna inom organisationen, men när inspirationen dör några veckor senare så är det enda som återstår ett stärkt kamratskap inom gruppen. Det är förvisso mycket bra, men dels inte den effekt man ville uppnå, och dels så är det ett mycket dyrt sätt att uppnå denna effekt jämfört med andra betydligt enklare medel och mål!

Vi erbjuder ett antal ledarskapsprogram och har valt att fokusera på de olika nivåer man kan befinna sig inom när det kommer till ett tillverkande företag. Mer information kommer längre fram, men kontakta oss gärna redan idag för mer information. Utbildningarna rör nivåerna Mellanchef, Ledningsgrupp och Styrelse och fokuserar samtliga på Ledarskap i Förändring. En nog så viktig disciplin i dagens snabbrörliga samhälle där digitalisering blivit ett mantra och förändring ett krav.

Vi erbjuder också coacher till Era ledare för att hjälpa dessa att låsa upp sin sanna potential. Coachandet fungerar som ett utmanande mentorskap där det är viktigt att mottagaren själv får leta sig fram till de svar vi tillhandahåller. Detta ökar inlärningen och acceptansen för den nya kunskapen och är mycket effektivt när det kommer till att "få in" nya ledare i företagets kultur, samt att få äldre chefer och medarbetare att "hänga med" i det förändringsarbete som behöver göras.

Interim management

I ett stort förändringsarbete är det inte helt ovanligt att Ni kommer till insikt att en del av era chefer behöver bytas ut. För att få förändringsarbetet att fungera så smidigt som möjligt så är det viktigt att behålla momentum: där kommer LogikGruppen in. Genom att identifiera vilka chefer som behöver bytas ut kan vi tillhandahålla exakt rätt konsultkompetenser under tiden som Ni genomför de nödvändiga rekryteringarna (vi är tyvärr inte en rekryteringsbyrå men förmedlar gärna kontakt med mycket väletablerade headhunters!).

Interim management bör dock ses som just det: en interimslösning ska aldrig permanenteras och ju snabbare Ni kan lösa rekryteringsbehoven desto bättre och mer ekonomiskt fördelaktigt kommer det att vara för Er. Vi erbjuder interimschefer inom ekonomi, produktion, logistik och personal. Samtliga har mycket gott renommé och är vana vid interimsarbete och vad det innebär.

Intresserad av Logikgruppens tjänster?

Lär dig mer om oss eller kontakta oss direkt!